Det har inom distriktet funnits lite eller ingen information alls kring varför Bengt Nilsson uteslöts ur partiet och många medlemmar har uttryckt en oro för att partiet hanterar uteslutningar av medlemmar på ett slarvigt sätt.
 

Jag vill härmed vara tydlig med att uteslutningar i partiet INTE sker utan legitim orsak. De som utesluts har vid upprepade tillfällen blivit uppmärksammade på olika orsaker som sedan legat till grund för uteslutning.

 

Det kan göra mig något upprörd att vi gräsrotsmedlemmar i distriktet tillåter att de som utesluts får stå för berättelsen om hur uteslutningar går till i det här partiet. Det har funnits en lång tradition av tillit till partiledningen i Sörmland och det finns ingen anledning att låta uteslutna medlemmar piska upp motsättningar i den tilliten ett år innan supervalåret. För den som inte förstått varför Bengt Nilsson uteslöts ur partiet kan jag göra en kort sammanfattning.

 

Bengt Nilsson gavs flera chanser att rätta sig efter partiets kommunikationsplan men reagerade genom att bryta mot densamma, vid upprepade tillfällen. Inledningsvis handlade det om att tala illa om och håna partikamrater i sociala medier. Senare handlade det om att kränka meningsmotståndare och olika uttryck för ideologisk avvikelse. Trots att ett uteslutningsärende öppnats mot Bengt fortsatte olika former av opassande inlägg på sociala medier.

 

Det har även nått mig att information cirkulerat om att Bengt Nilsson efter ett halvår eller ett år skulle kunna komma tillbaka. De som spridit den informationen har nog tyvärr inte förstått varför Bengt blev utesluten eller vad själva poängen med ett uteslutningsärende är.

 

Jag hoppas att vi framöver kan förmås att samlas kring, och skapa förståelse för, olika händelser som kan riskera att så splittring i leden. Vi får aldrig glömma att det enda som kan stoppa partiets frammarsch är vi själva.

 

Kommentera

Publiceras ej