Socialdemokraterna och Moderaterna har historiskt berättigat sina respektive ställningar i kommunens politiska hetluft genom att utgöra varandras motpoler. Mot dessa självutnämnda positioner har väljare i Eskilstuna fått välja partier i höstens val. När dessa två motpoler efter ett val väljer att bilda en politisk majoritet tillsammans måste man ge hela alliansen i Eskilstuna ett underbetyg i sitt oppositionsansvar, de har nämligen gett Moderaterna oppositionsrådsposten. Den borde givetvis tilldelats det parti som stått för en oppositoinell kommunpolitik, nämligen SD.
 
Att Moderaterna innehaft oppositionsrådsposten i Eskilstuna samtidigt som de varit ett förstahandsval för största majoritetspartiet bland oppositionen borde väljarna betrakta som ett politiskt bedrägeri. Moderaterna i Eskilstuna har utmålat sig själva till något de inte är och kanske aldrig varit. Varken Moderaterna eller något annat alliansparti har egentligen ingenting politiskt som berättigar dem till att betraktas som ett betydande oppositionsparti. Jag kan t.o.m. uppmana resten av dem redan nu att ge sitt stöd till SocialModeraternas kommande budgetförslag i väntan på att bli inbjudna till den slutgiltiga sjuklövermodellen.
 
Sverigedemokraterna blir nu Eskilstunas största oppositionsparti, trots det så kan vi förvänta oss att de andra stödhjulspartierna kommer lägga sina giriga fingrar på oppositionens vice-poster i nämnderna genom valtekniska samarbeten.
 
Förutsättningarna förblir dock oförändrade inför kommande val. Sverigedemokraterna utgör en politisk opposition till skillnad från de andra stödhjulspartierna. SD växer på bekostnad av dem som sålt sin politiska kompass för att få titulera sig som vice- eller andre-vice ordförande med tillhörande arvoden.
 
SocialModeraterna kommer bjuda in en efter en av stödhjulspartierna till det stora sjunkande skeppet för att försöka överleva en mandatperiod till vid makten. Och stödhjulspartierna kommer i väntan att tävla om att få stå först i kön till dess att nästa parti ska bjudas in.
 
Jag tror att Eskilstunaborna har ganska mycket att tacka Aza Safari för. Utan hans agerande hade det dröjt ytterligare fyra år innan väljarna kunnat genomskåda det politiska teaterspel som varit mellan alliansen och de rödgröna. Vill man ha en politisk förändring i Eskilstuna så har Aza Safaris agerande gjort valet mycket lättare för våra väljare. Den huvudsakliga politiska inriktningen i Eskilstuna stöds av samtliga partier utom SD. Nästa val kommer stå mellan SocialModeraterna, med tillhörande stödhjulspartier, och Eskilstunas enda opposition, Sverigedemokraterna.
 
 

Kommentera

Publiceras ej