Att journalister är den yrkeskår som har lägst förtroende är på många sätt förståeligt. Många journalister gör ofta ett bra arbete men när belöningen uppifrån ofta baseras på förmågan att kunna skapa fina rubriker blir det nog lätt att vissa journalister tummar på etiken för att kunna leverera.
 
Dagens Industri, genom Ida Ölmedal har i veckan ringt våra omvalda och nyvalda riksdagsledamöter för att försöka hitta svar kring hur SD kommer att rösta när det kommer till budgetvotering i riksdagen.
 
Mitt slutgiltiga svar i vid de två tillfällen jag blivit kontaktad är att jag inte kan ge något definitivt besked innan jag fått en presentation av de förslag som finns och att dessa kommer att presenteras vid vårt gruppmöte innan voteringen.
 
Dessförinnan har jag sagt att vi går till val på vår politik och att sannolikheten för att stödja ett annat budgetförlsag minskar ju mindre inflytande vår politik fått.
 
Jag har alltså inte kommit med någon kritik, inte haft någon intention att starta bråk eller på förhand bestämt mig för hur jag vill att partiet ska rösta.
 
Så härmed bjuder jag på ett första litet förtydligande från denna mandatperiod som egentligen inte ens har börjat för min del.