Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten, Jimmy Jansson går idag ut i Eskilstuna-kuriren och begär ett större ansvar från medborgarna att medverka till att lösa stadens problem med en tilltagande kriminalitet.
I grunden är det en positiv uppmaning. Men mot bakgrund av att Jimmy Jansson varit högst delaktig och ansvarig för utvecklingen av de enorma utanförskapsområden som kriminalitet nu hämtar sin näring från så blir jag uppriktigt sagt förbannad över utspelet. Det är ett naivt utspel i total avsaknad av självkritik. Problemet ligger i att medborgarna inte tycker det är värt att medverka. Osäkerheten man utsätter sig själv och sina anhöriga för och allt för milda straff är såklart två väldigt viktiga faktorer som gör att medborgare inte känner att det är värt att vittna. Det direkta ansvaret för dessa faktorer vilar idag helt och hållet på Socialdemokraterna som har den politiska makten över kommunen och riket.

Jag arbetar personligen med rättspolitiska frågor i Sverige riksdag och har vittnat om hur förslag efter förslag på straffskärpningar och ökat vittnesskydd fått till svar av den rödgröna regeringen att nuvarande lagstiftning anses vara väl avvägd. Ett exempel på en nödvändig lagändring är skärpt lagstiftning kring vapenbrott. Grovt vapenbrott ger idag ett straffvärde mellan 1-4år fängelse. Räkna där till att domstolar i regel dömer i den nedre delen av straffskalan, att det tillkommer en automatisk två-tredjedelsfrigivning, eventuell ungdomsrabatt för gärningsmän mellan 18-21 på upp till 50% av straffvärdet.

Ett annat förslag som den rödgröna regeringen nobbat är möjligheten för medborgare att vittna anonymt, det som är möjligt närmast i våra grannländer. Det anses nämligen som rättsosäkert och kränkande mot den åtalade att inte få veta vem som vittnat enligt de rödgröna. Att vittna mot ett grovt kriminellt nätverk för exempelvis ett grovt vapenbrott skulle innebära att de får reda på vem du är. Det innebär också sannolikt att du inom ett år kan stöta på den åtalade som en fri man på gatan igen.

Mot bakgrund av detta är det inte så konstigt att allt för få vågar vittna. Det här är inte ett inlägg för att skrämma folk, så här ser den ”väl avvägda” verkligheten ut i Socialdemokraternas Sverige. Att som Socialdemokrat kräva mer ansvar från medborgarna är inte annat än att betrakta som ett hån när de på ett så tydligt sätt inte tagit sitt eget.