Under dagens nämndmöte med stadsbyggnadsnämnden presenterades en arkitektskiss över ett tilltänkt bostadsbygge på tomtmark vittnet bredvid det centralt belagda skadiahuset intill Eskilstunaån. Det är ytterligare ett arkitektverk i modernismens intetsägande stil som tyvärr kommer att få utgöra ett blickfång i en av de mest attraktiva delarna av centrala Eskilstuna.
 
Det nya bostadskomplexet ska byggas ihop med det fantastiska skandiahuset som uppfördes i slutet på 1800-talet och som har en tydlig renässansstil och gotiska drag i gavelspetsar och takkupor.
 
Detta provocerade mig till den grad att jag var tvungen att fråga rakt ut om detta var en medveten provokation på nämndmötet. En vädjan till omtanke i det fortsatta arbetet hänvisades snabbt av en enig nämnd till papperskorgen.
 
I enlighet med tidigare diskussioner jag haft med röda som blå politiker så sägs dessa trista fasader i modernismens anda vara uppskattade utifrån ett perspektiv att de utgör en arkitektonisk årsring i vår byggnadshistoria.
 
Jag bestämde mig där och då att på riktigt göra allt jag kan för att sätta punkt och slut för modernismens era.
 
Självklart kommer det alltid finnas skilda åsikter kring vad som är anständigt, snyggt eller relevant. Men det är min bestämda uppfattning att Eskilstunas centrala delar förtjänar ett slut på modernismens utbredning och att en ny tid med grund ur renässansen ska få prägla vår stad. Speciellt när det gäller nybyggnation i anslutning till gamla fina byggnader.
 
Nedan en illustration över hur de två stilinriktningarna ska sammanfogas för att markera vår påstådda tidsanda.
Skandiahuset t.v. och det nya t.h.
 
 
 
Idag när man färdas eller går längs kyrkogatan kan man titta upp mot det fantastiska taket på skandiahuset som ger en känsla av historiens närvaro och en visuell stimulans med oväntade balkonglösningar.
 
 
 
Istället för att fortsätta bjuda på en mäktig känsla i renässansstil kommer vi att få promenera till utsikten av modernismen.
 
 
 
Jag blir väldigt bekymrad över att Socialdemokrater som Moderater i vår stad ser det här som en positiv utveckling av vår stads yttre miljö. Jag kommer inte enbart arbeta enträget för att det byggs i vår stad, jag kommer arbeta för att det byggs med stil.
 
 
 Skandiahuset sett från rådhusbron som leder till gamla stan.