Sverigedemokraterna presenterade igår sin vårbudget för 2014.

 

I den fick vi ta del av Per Ramhorns satsningar för att lyfta svensk vård och omsorg.

 

Några förslag som sticker ut är att alla över 85 år ska undantas från patientavgifter inom den öppna hälso- och sjukvården vilket är ett oerhört glädjande besked.

 

Våra äldre är ofta ekonomiskt svaga men samtidigt en tung patientgrupp inom hälso- och sjukvården.

 

Detta blir en satsning som kommer göra vården mer tillgänglig för våra äldre i ett tidigare skede av ett insjuknande vilket kan innebära stora lättnader för vården och givetvis öka livskvalitet för den enskilde.

 

Under 2013 tappade svensk sjukvård 5 placeringar i en jämförelse med 35 europeiska länder jämfört med året innan. Med en placering på 11:e plats är svensk sjukvård nu den sämsta i norden.

Att vi har ett nationellt problem med personalbrist inom sjukvården och ett problem med politiska majoriteter i våra landsting som skär ner på vårdplatser är två faktorer som skapar en nedåtgående spiral för utvecklingen inom svensk sjukvård.

 

Det är därför väldigt glädjande som landstingspolitiker att vi nu har ett parti som vill sätta ett nationellt fokus på just vårdplatsbristen och göra riktade satsningar för att göra sjukvårdsyrket mer attraktivt.

 

I Sörmland har vårdplatserna minskat med ca 170st sedan 2008. Detta har medfört att arbetsmiljön för vårdpersonal har blivit oerhört påfrestande. Vidare har detta såklart äventyrat patientsäkerheten och de generella målsättningarna för sjukvården i Sörmland.

 

Idag har Sverige 2,7 vårdplatser per 1000 invånare vilket ger oss en bottenplacering ur ett internationellt perspektiv.

 

SD satsar i sin vårbudget 2 miljarder mot vårdplatsbristen vilket beräknas borga för ca 2000 nya vårdplatser.

 

För Sörmlands del innebär detta ca 60 vårdplatser. Bara det gör att vi återställer ca 30% av den kapacitet som den nuvarande landstingsmajoriteten skurit ner på under sex år.

 

Som landstingspolitiker kan jag glädjas över detta besked från partiet centralt och jag önskar såklart att valet i höst ger SD mandat att göra sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga lika glada.

 

Kommentera

Publiceras ej