Att hela Sverige lider av en generell vårdplatsbrist är ingen som helst ursäkt till att Landstinget Sörmland också gör det. Det har funnits upprepade möjligheter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet som bestämmer att göra betydligt mer. Efter ett verksamhetsbesök hos vårdplatsenheten på Mälarsjukhuset i Eskilstuna idag är jag uppriktigt sagt helt knäckt.
 
Att vittna om multisjuka patienter som i överbelagda avdelningar ligger i duschrum och stuvas in längs korridorer gjorde mig så berörd att det var svårt att ta till sig. Personalens uppgivna blickar tillsammans med vetskapen om att en politisk förändring ligger för långt bort för att kunna ge hopp gjorde att jag hade svårt att hitta ord, jag ville be om ursäkt trots att jag gjort allt i min makt för ge dem bättre förutsättningar.
 
När vi hittade vår slogan, vården framför allt, så kändes den helt rätt. I många år hade vi föreslagit större besparingar än något parti på landstingets kulturnämnd. Vi ifrågasatte även behovet av den omdiskuterade hållbarhetsnämnden. Med alla till buds stående medel stred vi för att sätta käppar i hjulet för nämndens tillkommande, när SD stod ensamma kvar som motståndare vid några tekniska voteringar kände jag mig nästan som en rättshaverist. Efter mitt verksamhetsbesök på vårdplatsenheten skäms jag inte ett ögonblick över mina strider i landstingsfullmäktige.
 
Som yngsta parti i landstingsfullmäktige identifierade vi snabbt att något inte stod rätt till. Folkpartister som lät budgetramar svälla när nytt länsmuseum skulle byggas samtidigt som de klagade över att sjukvården inte klarade sin verksamhet inom beställda budgetramar. Socialdemokrater som nickade instämmande med Folkpartisterna och sen försvarade Sörmlands rätt till icke mervärdeskapande kulturutbud via våra folkhögskolor.
Miljöpartisterna fick till sist även de ett höftben på bekostnad av sjukvården för att kunna investera i vindkraften.
 
Nu i valrörelsen säger sig alla partier vilja bekämpa vårdplatsbristen.
 
Det är bra, men ska man ha trovärdighet i denna fråga kan det vara bra om man själv inte ansvarat för en generell kapacitetsminskning inom sjukvården där vårdplatser stängts och personal fått sluta.
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet i Landstinget Sörmland har i mina ögon inget förtroende som politisk majoritet. Vårdplatsbrist är inget annat än en effekt av politiska prioriteringar, och för det håller vi dem ansvariga.
 
 
 

Kommentera

Publiceras ej