"Sveriges fattigaste stad", så löd rubriken för ett år sedan i en mätning om hur mycket socialbidrag som kommunerna betalar ut per invånare. Eskilstuna av alla kommuner tog topplaceringen.
 
Pallplats har vi behållit sedan dess och det verkar inte som att den Socialdemokratiskt ledda majoriteten har för avsikt att lämna ifrån sig den till någon annan.
 
Ett viktigt mål för Socialdemokraterna var att Eskilstuna skulle bli över 100´000 invånare. Ett mindre viktigt mål var att kommunens arbetstillfällen och bostäder skulle växa i samma takt.
Resultatet har givetvis blivit att fler människor i vår kommun saknar ett arbete och att konkurrensen hårdnat bland de arbetstillfällen som finns. Samtidigt har det blivit svårare för ungdomar att flytta hemifrån.
 
En väldigt stor del av Eskilstunas befolkningstillväxt har bestått av nyanlända flykting- och anhöriginvandrare, det har ställt hårdare krav på kommunen. Exempelvis har skolan fått helt nya utmaningar med elever som saknar studiebakgrund och som inte kan det svenska språket. Många nyanlända vuxna möter en arbetsmarknad som redan är i tuff konkurrens och där språkförbistringar ofta utgör ett problem.
 
Och tro inte att målet var 100 000, befolkningsökningen är större i år än vad den var förra året, så ser en oavbruten trend ut just nu.
 
När vi har en utveckling i vår stad där strukturella utanförskap skapas genom stora folkomflyttningar från världen till Sverige och i Sverige till Eskilstuna så bör man som kommunpolitiker vakna till och agera efter kommuninvånarnas bästa.
 
Jag ställde med anledning av Eskilstunas situation en fråga i frågestund i akutella kommunala angelägenheter i kommunfullmäktige 2014-08-28 till Socialdemokraternas starke man i Eskilstuna, Jimmy Jansson.
 
"Om ni får behålla makten efter valet som en rödgrön majoritet, kommer ni då arbeta för att minska asylinvandring till Eskilstuna?"
 
Asyl och migrationspolitik är inte en fråga för kommunpolitiker, det är en fråga som handhas av Sveriges Riksdag, blev Jimmy Jansson (S) svar.
 
Med andra ord har vi ett politiskt alternativ, de röd-gröna, som helt gett upp inför kommunens största utmaning.
 
I andra rödgröna kommuner har Jimmy Janssons kollegor en helt annan inställning, där har man börjat med det första obligatoriska steget när det kommer till att arbete politiskt med de här frågorna på kommunal nivå, nämligen symbolpolitik.
 
 
Jimmy Jansson (S) kanske inte vill att flykting- och migrationsströmmar ska vara ett kommunalt ansvar för då slipper han ta ansvar för att Eskilstuna blivit Sveriges fattigaste kommun under hans tid vid makten, men så lätt kommer han inte undan.
 
Det är nu 11 dagar kvar tills det är val, jag hoppas att vi i Eskilstuna kräver en politisk förändring, vi förtjänar en politisk ledning som vill snarare än en som gett upp.
 

Kommentera

Publiceras ej