Man brukar säga att hållbar utveckling är en balans mellan tre olika faktorer, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.
 

För Landstinget Sörmlands del råder det ingen tvekan om att Miljöpartiets inflytande i den politiska majoriteten låtit social hållbarhet stå tillbaka till förmån för mer ekologisk hållbarhet.

När vi har en allmänt känd ansträngd situation inom sjukvården med långa väntetider, vårdplatsbrist och allt för få anställda inom sjukvården så väljer landstingsmajoriteten att satsa mer på, ekologisk hållbarhet.

Den politiska majoriteten med Miljöpartiet inför en helt ny politisk nämnd, Hållbarhetsnämnden, där den mest konkreta utgiften blivit nya politikerarvoden.

Den politiska majoriteten genom Miljöpartiet nöjer sig inte med det utan tycker att landstinget genom våra gemensamma skattemedel ska investera i ekonomiskt riskabla vindkraftsprojekt.

För oss är det alldeles uppenbart varför vi har problem i sjukvården, det är nämligen så enkelt att den politiska majoriteten genom Miljöpartiet gör en ny tolkning av begreppet hållbar utveckling.

Ekologisk hållbarhet har fått en allt större bit av kakan på bekostnad av social hållbarhet.

Så ni som väljer att rösta på Miljöpartiet får helt enkelt stråla upp i ett leende på er femte timmes väntetid på akuten, ni valde vindkraft framför sjukvård.