Många debattörer använder ofta ordet "papperslösa" och nu senast flitigt i debatten kring vilka rättigheter dessa, illegala invandrare, ska tilldelas under sin vistelse i vårt land. Sörmlands landsting var tidigt ute med att bevilja skattesubventionerad vård till illegala invandrare.
 
Det heter alltför ofta "papperslösas rätt till vård" som om någon tidigare blivit utslängd från ett sjukhus för att man inte har rätt att vistas i landet. Det är helt upp åt väggarna vilseledande och felformulerat om man vill beskriva vad Landstinget Sörmland fattat beslut om.
Alla människor som är i behov av vård har rätt att vända sig till våra sjukhus för att få hjälp oavsätt om man är sörmlänning, stockholmare, legal eller illegal invandrare. Vad Landstinget Sörmland i början av 2012 fattat beslut om är att illegala inavandrare ska få en särställning av dem som vistas i Sörmland och inte är folkbokförda här att inte behöva betala 1kr för den vård man nyttjat.
 
Nationellt har Sveriges riksdag nu fattat beslut om att erbjuda illegala invandrare en skattesubventionerad sjukvård till en kostnad per besök om 50kr. I Sörmland ska denna kostnad motsvara den för asylsökande. Själva summan är relativt irrelevant då personer som inte är folkbokförda inte kan faktureras vid brist på kontanter vid besökstillfället.
 
Det ska ju också sägas att landstinget sörmland arbetar hårt för en kontantfri verksamhet, tror ni att illegala invandrare har en batalningsförmåga via kontokort?
 
Med andra ord är öppningen till att helt kostnadsfritt nyttja svensk sjukvård väldigt stor för den som uppger att denna är illegal och inte kan betala kontant vid besökstillfället.
 
Att illegala tidigare kunnat besöka våra sjukhus och få vård verkar vara bortglömt när det från politiskt håll ska slås för bröstet att man nu ger "papperslösa rätt till vård"
 
Den rätta formuleringen ska naturligtvis vara att vi nu ger "illegala invandrare rätt att utnyttja systemet för en kostnadsfri sjukvård" Detta medan vi ser genom fingrarna med att många tusentals fattigpensionerer avstår från att söka vård för man man inte har råd.
 
I min värld kan man inte medvetet göra hål i systemet bara för att få uppleva en tillfällig bris i seglet medialt. Hål i systemet är till slut bara hål i systemet och leder allt för ofta till att någon får lida för det. Det är inte så vi säkrar kvaliten för framtidens hälso och sjukvård.

Kommentera

Publiceras ej