Dagens nämndmöte kanske inte var den mest ideologiskt laddade även om vissa ärenden var riktigt intressanta. Bland annat så kommer ett vindsutrymme genom nämndens beslut att förvandlas till ett par bostäder.

Det handlar om ett hus i Nyfors med fler än 2 våningar och detta ska enligt Boverkets byggregler (BBR) innebära ett generellt krav på att hiss installeras. Det finns dock möjligheter att bevilja bygglov utan att den sökande tvingas installera hiss, om det finns så kallade "synnerliga skäl" för sådan dispans.

Den sökande har angett att det helt enkelt inte finns plats i befintligt trapphus för en hiss utan att det skulle behövas göra ingrepp på befintliga bostäders ytor och att en extern hiss på utsidan av huset inte kan byggas då den sökande inte äger anslutande mark.
                                                                 
Dessa är helt legitima skäl för en stadsbyggnadsnämnd att anse som synnerliga skäl för ett beviljande enligt (BBR). Som kär vän av vindsvåningar gläds jag åt att Eskilstuna berikas med ett par ytterligare sådana.

Jag är även kär vän Burger King. Dock så låter jag inte alltid min kärlek utnyttja mitt förstånd.

Burger King har ansökt om att få föra upp en reklamskylt till höger om E20:s vägområde vid avfarten till västerleden. Jag vet själv hur irriterad jag kan bli när jag är hungrig och ute på långa färder i landet och man missar en avfart där BK finns. Detta räcker dock inte som skäl för att förvandla vägområdet till en allmän reklamplats för samtliga näringsidgare som etablerar sig i närheten av en avfart. De får tänka om och återkomma med en annan form av reklamskyltsansökan.