Idag sammanträdde landstingsstyrelsen och jag satt troget på min insynsplats och lyssnade av de olika partiernas ställningstaganden.

Landstinget Sörmland består av 71 ledamöter och för att få en ordinarie plats i en 15:manna nämnd krävs det antingen att man har mer än 4,73 ledamöter (71/15) eller att man lyckats förhandla till sig en plats genom ett organiserat eller valtekniskt samarbete med ett eller flera andra partier.

Sverigedemokraterna har i dagsläget 4 mandat i landstinget och inget organiserat eller rent valtekniskt samarbete med något parti därmed ställs vi utanför nämnderna men vi har i en öppen och demokratisk anda beviljats insynsplatser i nämnder och landstingsstyrelsen.
                                                             
Nåväl vi har möjligheten att lämna in särskilda yttranden ifall vi vill ha någon sorts åsikt registrerad till protokollet och idag hade vi ett ärende gällande höjning av högkostnadsskyddet vilket går att läsa mer om HÄR, vi valde att lämna ett spår av missnöje över en höjning av beloppet från 900 till 1100kr.

I övrigt så var motionen om att lägga ut sjukhuscafeteriorna på entreprenad uppe på dagordningen och efter lite munhuggning mellan den borgerliga oppositionen och majoriteten så tror jag att jag fick mina frågetecken uträtade och min svaga hållning i frågan förstärktes till ett klart ställningstagande. Nu hoppas jag bara att vår landstingsgrupp håller med mig så jag slipper ångra mig i talarstolen till kommande landstingsfullmäktige.

Kommentera

Publiceras ej