För två månader sedan höll Stefan Löfven sitt sommartal där han kommenterade sommarens uppmärksammade våldsdåd över hela landet på följande sätt.
 
"Sommaren 2015 kommer många minnas som orons sommar. Samhället ska vara tryggt för dig och din familj. För detta viker vi inte en tum."
 
Jag misstänker att han måste fått fel papper. Det rätta talmanuset lär, mot bakgrund av svältbudgeten för rättsvasendet, ha lytt.
 
"Sommaren 2015 kommer många minnas som orons sommar. Samhället ska vara tryggt för dig och din familj. För detta viger vi inte en spänn."
 
Den andra svältbudgeten för rättsväsendet denna mandatperiod, klart underkänt men knappast förvånande.

Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten, Jimmy Jansson går idag ut i Eskilstuna-kuriren och begär ett större ansvar från medborgarna att medverka till att lösa stadens problem med en tilltagande kriminalitet.
I grunden är det en positiv uppmaning. Men mot bakgrund av att Jimmy Jansson varit högst delaktig och ansvarig för utvecklingen av de enorma utanförskapsområden som kriminalitet nu hämtar sin näring från så blir jag uppriktigt sagt förbannad över utspelet. Det är ett naivt utspel i total avsaknad av självkritik. Problemet ligger i att medborgarna inte tycker det är värt att medverka. Osäkerheten man utsätter sig själv och sina anhöriga för och allt för milda straff är såklart två väldigt viktiga faktorer som gör att medborgare inte känner att det är värt att vittna. Det direkta ansvaret för dessa faktorer vilar idag helt och hållet på Socialdemokraterna som har den politiska makten över kommunen och riket.

Jag arbetar personligen med rättspolitiska frågor i Sverige riksdag och har vittnat om hur förslag efter förslag på straffskärpningar och ökat vittnesskydd fått till svar av den rödgröna regeringen att nuvarande lagstiftning anses vara väl avvägd. Ett exempel på en nödvändig lagändring är skärpt lagstiftning kring vapenbrott. Grovt vapenbrott ger idag ett straffvärde mellan 1-4år fängelse. Räkna där till att domstolar i regel dömer i den nedre delen av straffskalan, att det tillkommer en automatisk två-tredjedelsfrigivning, eventuell ungdomsrabatt för gärningsmän mellan 18-21 på upp till 50% av straffvärdet.

Ett annat förslag som den rödgröna regeringen nobbat är möjligheten för medborgare att vittna anonymt, det som är möjligt närmast i våra grannländer. Det anses nämligen som rättsosäkert och kränkande mot den åtalade att inte få veta vem som vittnat enligt de rödgröna. Att vittna mot ett grovt kriminellt nätverk för exempelvis ett grovt vapenbrott skulle innebära att de får reda på vem du är. Det innebär också sannolikt att du inom ett år kan stöta på den åtalade som en fri man på gatan igen.

Mot bakgrund av detta är det inte så konstigt att allt för få vågar vittna. Det här är inte ett inlägg för att skrämma folk, så här ser den ”väl avvägda” verkligheten ut i Socialdemokraternas Sverige. Att som Socialdemokrat kräva mer ansvar från medborgarna är inte annat än att betrakta som ett hån när de på ett så tydligt sätt inte tagit sitt eget.

 

 

Det nya badhuset som byggs och ägs av det kommunala fastighetsbolaget, Eskilstuna kommunfastigheter, har varit ett omtvistat projekt från start. Mycket har kretsat kring prislappen som initialt kritiserades hårt från förra mandatperiodens opposition, bestående av allianspartier och Sverigedemokraterna.
 
En bidragande orsak till den dyra prislappen var att badhuset skulle få två helt avskiljda multibassänger med höj- och sänkbar botten, vilket SD redan då ansåg vara en onödig investering.
 
Vad som mer exakt motiverade behovet av två avskiljda bassänger förblev en parantes i sammanhanget och idag kan vi läsa på kommunens hemsida att
 
"Den ena multibassängen integreras med familjebadet och den andra placeras mer avskilt för särskilda behov"
 
 
 
Vad som avses med "särskilda behov" definieras inte närmare.
 
Idag fick jag reda på att dessa "särskilda behov" bl.a. består i att kunna tillmötesgå den muslimska minoritetens krav på att kvinnor ska separeras och kunna avskiljas från män i badhuset.
 
Även om anpassningen till medeletida jämställdhetsvärderingar varit en liten del av de "särskilda behov" som ansetts kunna tillgodoses genom dubbla bassänger så är det en del för mycket för att rimma med vart vi borde vara 2015.
 
"Ett modernt badhus för Eskilstuna" är rubriken under projektbeskrivningen på kommunens hemsida. Hyckleriet har inte några gränser med Socialdemokraterna vid makten. Om det ska anses vara modernt med att backa i jämställdhetsutvecklingen så önskar jag Socialdemokraterna en fortsatt modern opinionsutveckling.