Idag sammanträdde landstingsstyrelsen och jag satt troget på min insynsplats och lyssnade av de olika partiernas ställningstaganden.

Landstinget Sörmland består av 71 ledamöter och för att få en ordinarie plats i en 15:manna nämnd krävs det antingen att man har mer än 4,73 ledamöter (71/15) eller att man lyckats förhandla till sig en plats genom ett organiserat eller valtekniskt samarbete med ett eller flera andra partier.

Sverigedemokraterna har i dagsläget 4 mandat i landstinget och inget organiserat eller rent valtekniskt samarbete med något parti därmed ställs vi utanför nämnderna men vi har i en öppen och demokratisk anda beviljats insynsplatser i nämnder och landstingsstyrelsen.
                                                             
Nåväl vi har möjligheten att lämna in särskilda yttranden ifall vi vill ha någon sorts åsikt registrerad till protokollet och idag hade vi ett ärende gällande höjning av högkostnadsskyddet vilket går att läsa mer om HÄR, vi valde att lämna ett spår av missnöje över en höjning av beloppet från 900 till 1100kr.

I övrigt så var motionen om att lägga ut sjukhuscafeteriorna på entreprenad uppe på dagordningen och efter lite munhuggning mellan den borgerliga oppositionen och majoriteten så tror jag att jag fick mina frågetecken uträtade och min svaga hållning i frågan förstärktes till ett klart ställningstagande. Nu hoppas jag bara att vår landstingsgrupp håller med mig så jag slipper ångra mig i talarstolen till kommande landstingsfullmäktige.

Dagens nämndmöte kanske inte var den mest ideologiskt laddade även om vissa ärenden var riktigt intressanta. Bland annat så kommer ett vindsutrymme genom nämndens beslut att förvandlas till ett par bostäder.

Det handlar om ett hus i Nyfors med fler än 2 våningar och detta ska enligt Boverkets byggregler (BBR) innebära ett generellt krav på att hiss installeras. Det finns dock möjligheter att bevilja bygglov utan att den sökande tvingas installera hiss, om det finns så kallade "synnerliga skäl" för sådan dispans.

Den sökande har angett att det helt enkelt inte finns plats i befintligt trapphus för en hiss utan att det skulle behövas göra ingrepp på befintliga bostäders ytor och att en extern hiss på utsidan av huset inte kan byggas då den sökande inte äger anslutande mark.
                                                                 
Dessa är helt legitima skäl för en stadsbyggnadsnämnd att anse som synnerliga skäl för ett beviljande enligt (BBR). Som kär vän av vindsvåningar gläds jag åt att Eskilstuna berikas med ett par ytterligare sådana.

Jag är även kär vän Burger King. Dock så låter jag inte alltid min kärlek utnyttja mitt förstånd.

Burger King har ansökt om att få föra upp en reklamskylt till höger om E20:s vägområde vid avfarten till västerleden. Jag vet själv hur irriterad jag kan bli när jag är hungrig och ute på långa färder i landet och man missar en avfart där BK finns. Detta räcker dock inte som skäl för att förvandla vägområdet till en allmän reklamplats för samtliga näringsidgare som etablerar sig i närheten av en avfart. De får tänka om och återkomma med en annan form av reklamskyltsansökan.

Idag var vår nya politiske sekreterare (10%) tillika distriktsombudsman Anton Berglund med mig ner till landstingshuset för första gången. Vi tog en introducerande rundvandring till de viktigaste ställena, allt från kontorsmaterielförrådet till närmaste lunchstället. På eftermiddagen kom Therese Borg med sjukt barn och vi var då alla samlade samtidigt i vårt lilla rum i landstingshuset.
                                                          
Vi gick igenom lite övergripande planeringar inför den närmaste framtiden där det är planerat att öka antalet mötesdagar med landstingspolitisk koppling dels för sammanhållningen och dels för att fördjupa oss i olika landstingsfrågor.

Senare så åkte jag och Anton vidare till Eskilstuna för att ordna med utskicket till vårt lokala årsmöte i Eskilstuna. Blev en liten flashback till valrörelsen 2006 när jag satte igång att packa kuvert med möteshandlingar. 2006 var det ett utskick till samtliga hushåll i Sörmland som skulle paketeras för hand så våra ca 60 medlemmar i Eskilstuna är en klart lindrig uppgift i jämförelse. Måste säga att Anton sliter på bra med dessa dötråkiga evighetsuppgifter.
                                                        
Då, 2006, var det "kuvertvikar Kim" som tog täten med ett riktigt bra packningstempo som ingen av oss andra kunde mäta oss med. Kim Fredriksson är även bra på annat, igår lagade han t.ex. kaffemaskinen i Eskilstunas oppositionskorridor. Med på bilden syns även Lena Löfgren som blivit vår nya pol.sek i Eskilstuna.