Under dagens nämndmöte med stadsbyggnadsnämnden presenterades en arkitektskiss över ett tilltänkt bostadsbygge på tomtmark vittnet bredvid det centralt belagda skadiahuset intill Eskilstunaån. Det är ytterligare ett arkitektverk i modernismens intetsägande stil som tyvärr kommer att få utgöra ett blickfång i en av de mest attraktiva delarna av centrala Eskilstuna.
 
Det nya bostadskomplexet ska byggas ihop med det fantastiska skandiahuset som uppfördes i slutet på 1800-talet och som har en tydlig renässansstil och gotiska drag i gavelspetsar och takkupor.
 
Detta provocerade mig till den grad att jag var tvungen att fråga rakt ut om detta var en medveten provokation på nämndmötet. En vädjan till omtanke i det fortsatta arbetet hänvisades snabbt av en enig nämnd till papperskorgen.
 
I enlighet med tidigare diskussioner jag haft med röda som blå politiker så sägs dessa trista fasader i modernismens anda vara uppskattade utifrån ett perspektiv att de utgör en arkitektonisk årsring i vår byggnadshistoria.
 
Jag bestämde mig där och då att på riktigt göra allt jag kan för att sätta punkt och slut för modernismens era.
 
Självklart kommer det alltid finnas skilda åsikter kring vad som är anständigt, snyggt eller relevant. Men det är min bestämda uppfattning att Eskilstunas centrala delar förtjänar ett slut på modernismens utbredning och att en ny tid med grund ur renässansen ska få prägla vår stad. Speciellt när det gäller nybyggnation i anslutning till gamla fina byggnader.
 
Nedan en illustration över hur de två stilinriktningarna ska sammanfogas för att markera vår påstådda tidsanda.
Skandiahuset t.v. och det nya t.h.
 
 
 
Idag när man färdas eller går längs kyrkogatan kan man titta upp mot det fantastiska taket på skandiahuset som ger en känsla av historiens närvaro och en visuell stimulans med oväntade balkonglösningar.
 
 
 
Istället för att fortsätta bjuda på en mäktig känsla i renässansstil kommer vi att få promenera till utsikten av modernismen.
 
 
 
Jag blir väldigt bekymrad över att Socialdemokrater som Moderater i vår stad ser det här som en positiv utveckling av vår stads yttre miljö. Jag kommer inte enbart arbeta enträget för att det byggs i vår stad, jag kommer arbeta för att det byggs med stil.
 
 
 Skandiahuset sett från rådhusbron som leder till gamla stan.
 
 
Debatten om rasism mot etniska svenskar har nyligen blossat upp när Robert Hannah och Simona Mohamssons, båda (FP), fick en debattartikel om rasism mot etniska svenskar publicerad på DN-debatt.

 

Problematiken med rasism mot etniska svenskar har (SD) varit ensamma om att belysa i debatter i Sveriges riksdag, i debattartiklar och kampanjer i åratal. Att debatten nu välkomnas i den journalistiska värmen beror såklart på att avsändarna är Folkpartister och inte Sverigedemokrater, sånt får vi SD:are lära oss att leva med.

 

Men att vi varit först på bollen verkar ha skapat ett problem för vänstern, helt plötsligt vill de inte erkänna att rasism i Sverige kan drabba personer med etnisk svensk bakgrund. Man nästan häpnar över vilka riskabla kort vänstern tillåter sig att spela med för att i varje andetag försöka kasta en mörk skugga över (SD). I P1-morgon får vi se prov på hur en politisk debattör, Stefan Lindborg från Ung Vänster, riktar ett skarpladdat skott mot foten och trycker av.

 

Givetvis uppstår rasism i alla polariserade samhällen där olika etniciteter i grova drag kan kategoriseras utifrån bl.a. bostadsområde och inkomst.

 

Vilka som sedan faller offer för rasism finns det såklart inte bara en enkel förklaringsmodell på.

 

En nyinvandrad man mitt i livet kan möta fördomar och rasism i kampen att försöka slå sig in i en ny miljö där majoriteten har en annan bakgrund med bestämda sociala samlevnadskoder.

 

Dennes barn kan samtidigt vara med om att kränka en etnisk svensk på sin skola för att denna är i ett underläge utifrån samma premisser som faderns.

 

Så fort det finns bra förutsättningar för rasism så kommer, hör och häpna, rasism att uppstå.

 

Det vi kan göra är att identifiera politiska lösningar som leder till att människor som lever i Sverige i första hand identifieras som Svenskar och inte som "blattarna i höghusen" eller "svennehororna i villa villerkulla".

 

Det har varit min övertygelse i många, många år att SD är det bästa partiet när det kommer till att bekämpa rasism.