Natten till Torsdagen den 15:e december vaknade jag runt 02:30 av ett obehagligt ljud. Yrvaken undrade jag om det var i drömmen eller verkligheten, jag kunde inte släppa det och gick ner i trappuppgången för att kolla efter.
Där möttes jag av att samtliga rutor till trappen var krossade varpå jag skyndade upp i lägenheten och ringde efter polis.
Jag tog på mig lite kläder och sprang ner och såg då att de även sprayat ett hot mot mig som person brevid trappuppgången. "Avgå Marttinen, nästa gång.."

Detta är bara ett dåd i en rad av liknande händelser som eskalerat det senaste året och gränsen för vad som är acceptabelt är passerad för länge sen. Tidigare har AFA affischerat vid min port ett flertal gånger vilket jag skrivit om tidigare.

Nu kommer jag kräva svar från den politiska vänstermajoriteten vad man gör och tänker göra för att utifrån sin maktposition bekämpa det eskalerande politiska våldet och i synnerhet vänstervåldet som fortfarande betraktas som ett ickeproblem för den vänsterstyrda majoriteten.

Vidtar man inte några nya politiska åtgärder betraktar jag det som att den vänsterstyrda majoriteten står bakom attentatsmännen och deras handlingar.


  


I Eskilstuna har de vänsterextrema rörelserna verkat under ett antal år genom olika attentat med politiska förtecken. Främst har det uppmärksammats genom skadegörelser mot politiska partier och enskilda politikers egendom. Alldeles oavsett vilket organisationsnamn attentaten sker under så handlar det om människor som gör anspråk på politiskt inflytande även om det inte är genom traditionellt demokratiska metoder, nu på senare tid har man sett affischer runt om i Eskilstuna där ”antifascistisk aktion” är avsändaren och det troliga är att det är samma individer som står bakom flertalet av liknande attentat där avsändaren är mer otydlig.

Min uppfattning är att alla som gör anspråk på politiskt inflytande ska betraktas som mer eller mindre offentliga personer som bör tåla granskning precis som vilka politiker som helst. Med detta fastslaget tycker jag det är medias skyldighet att försöka ge allmänheten en kännedom om vilka personer det rör sig om och vad de har för visioner.

Detta är givetvis lite problematiskt då personer som rör sig i dessa kretsar är ganska ljusskygga av sig men när det uppdagas en koppling mellan en person och ett attentat med politiska förtecken så ska denna person givetvis tåla att namn och bild publiceras i tidningen där denna ska få tillfälle att berätta om sina politiska visioner.

Jag hoppas att journalister i vår stad delar min uppfattning och uppmärksammar anmälningar och fällande domar samt givetvis på sina egna sätt försöker nå kontakt med dessa extremister för att sedan bejaka det politiska allmänintresset.