Landstinget kommer under 2013 att erhålla en återbetalning på 88mkr av tidigare betald AFA-premie.

Sverigedemokraterna kommer att använda dessa pengar under året för att stärka Landstinget Sörmlands huvuduppdrag i linje med hur partiet gjort prioriteringar i sina budgetförslag.

 

Det är sjukvård och personal som kommer att få ta del av den största delen av denna tilläggsbudget. Vindkraft som majoriteten satsar 10mkr på ser vi inte som en landstingsangelägenhet över huvud taget.

 

De 88 miljonerna fördelar Sverigedemokraterna enligt följande.

 

60mkr Satsas för att öka tillgängligheten och minska vårdköerna.

 

20mkr Går till personal i form av en rättvist fördelad julbonus.

 

3mkr Utbildningsinsatser.

 

5mkr Ombyggnader, underhåll och kringkostnader mm särskilt inom Kultur och utbildning.

 

- När det blir pengar över prioriterar vi precis som vi gjort i våra budgetförslag. Vi sätter sjukvården framför allt och stärker den med totalt 60 mkr. Vi har i Sörmland haft en väldigt uthållig personal som dragit ett tungt lass de senaste åren, vi vill visa dem en uppskattning genom en bonus lagom till jul.

 

 

Kommentera

Publiceras ej