Samtliga partier utom (SD) vill att Landstinget Sörmland ska fortsätta erbjuda omskärelse av icke-medicinska skäl på omyndiga pojkar som en del av den skattesubventionerade sjukvården. Detta stod klart efter Landstingsstyrelsen sammanträde där en motion från SD i ämnet behandlades.

 

Sverigedemokraterna har tidigare under mandatperioden motionerat om att ta bort omskärelse av icke-medicinska skäl från landstingets vårdutbud. SD yrkade, som ensamt parti, för att omskärelserna skulle upphöra. Som ett led i SD:s motstånd till ingreppen motionerade vi vidare om att själva skattesubventioneringen av ingreppen skulle upphöra och att man skulle bli tvungen att betala fullt pris för ingreppen.

 

I sitt svar till motionen, som samtliga partier utom SD ställt sig bakom, anger man följande.

 

”..det finns stöd i barnkonventionen för den rutin som Landstinget Sörmland tillämpar och det framgick även att Barnombudsmannen (BO) välkomnade en lagreglering som skapar garantier för att omskärelse äger rum på ett betryggande sätt.”

 

Det finns idag inte några nya fakta eller omständigheter som föranleder en omprövning av det tidigare ställningstagandet.”

 

Utöver en allmän brist på politiskt civilkurage att stå upp för barnens rätt till integritet och god hälsa när religiösa sedvänjor utövar påtryckningar på välfärdssamhället så finns det även ett annat grundläggande faktafel i svaret.

 

Barnombudsmannen har tillsammans med en rad medicinska experter under hösten gått ut och fördömt omskärelser på omyndiga pojkar och menar att det strider mot barnkonventionen. Vidare önskar de en lagändring för att hindra omskärelser på icke-medicinska skäl av omyndiga pojkar.

 

Landstingsstyrelsen har inget stöd vare sig i barnkonventionen eller hos barnombudsmannen för att dessa ingrepp ska utföras på våra sörmländska pojkar. Vi kan inte annat än tolka deras ställningstagande som att man åsidosätter barnets rätt till integritet och god hälsa för att tillfredsställa enskilda föräldrars religiösa sedvänjor.

 

Se Barnombudsmannen, Fredrik Malmberg, förklara sig närmare kring ämnet.

 

Eller läs debattartikeln här.

Kommentera

Publiceras ej